Shërbimet e Zhvillimit të Software-it të Personalizuar CRM.

Të ndihmoni biznesin tuaj të rendë drejt suksesit duke bërë çdo njeri pjesë të organizatës suaj. Ne ju mundësojmë që të angazhoni dhe të zhvilloni më shumë klientë me ne.
Përmes zgjidhjeve tona dinamike CRM, ne ju ofrojmë module të personalizuara dhe inkorporojmë marrëveshjen tuaj CRM me aplikacione të palëve të treta për të siguruar sinkronizimin e IT-së brenda aplikacioneve të ndryshme. Ne ofrojmë një sërë shërbimesh për zhvillim dhe përshtatje që na lejojnë të ofrojmë CRM dhe sisteme kontabiliteti që plotësojnë saktësisht nevojat dhe specifikat tuaja. Gjithashtu, ne ofrojmë shërbime për zhvillimin e moduleve të personalizuara për Sugar CRM, Microsoft Dynamics, Vtiger. Ju përfitoni të gjithë teknologjinë e produktit CRM dhe shërbimet për përmirësimin e softuerit të CRM-së me zgjidhjet e duhura që përmbushin kërkesat tuaja gjithnjë në rritje të biznesit.

CRM është një mjet kyç për t’i shërbyer klientëve me zgjidhje të vlefshme dhe për të mbajtur marrëdhënie të shëndetshme me ta. Zgjidhja në Menaxhimin e Marrëdhënieve me Klientin ndryshon nga mbikëqyrja e drejtimeve të biznesit ose nga ndërlidhja e klientëve me zhvillimin ose nga mekanizimat e shitjes drejt menaxhimit të pandërprerë të korrelacionit – nga marketingu në ofrimin e shërbimit apo produktit. Zgjidhjet e Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientët në ANS janë projektuar me shumë kujdes për t’i shërbyer nevojave moderne të biznesit. Profesionistët tanë ekspertë kanë përvojë të gjerë në ndërtimin e aplikacioneve të mëdha CRM dhe zhvillojnë zgjidhje sipas një sistemi të standardizuar dhe të shpejtë të zhvillimit të këtyre zgjidhjeve.

Zgjidhje gjithë perfshirëse CRM

Ekspertët tanë punojnë ngushtë me ju duke siguruar që zgjidhja juaj e CRM-së ofron funksionalitetin që përdoruesit presin dhe fleksibilitetin e kërkuar nga biznesi juaj për t’u përshtatur dhe rritur ne treg.

CRM STRATEGJIKE

CRM strategjike është një lloj CRM-je në të cilin konsumatorët vijnë të parët në biznes. Ajo bën çudira në mbledhjen, ndarjen dhe aplikimin e informacionit rreth klientëve dhe tendencave të tregut, në mënyrë që të dilet me propozime sa më të mira për konsumatorin.

CRM OPERACIONALE

CRM-ja operacionale ka të bëjë kryesisht me proçeset e biznesit që kanë në qendër klientin, si: marketingu, shitjet dhe shërbimet. Kjo përfshin automatizime të tilla si: Automatizimi i Forcave të Shitjes, Automatizimi i Marketingut dhe Automatizimi i Shërbimit. Në ANS ne kemi ekspertizë në ZOHO dhe Forcën e Shitjes.

CRM ANALITIKE

Bazuar në marrjen, interpretimin, ndarjen, ruajtjen, modifikimin, përpunimin dhe raportimin e të dhënave rreth konsumatorit, CRM-ja Analitike përbëhet nga të dhënat e brendshme të biznesit si: të Dhënat e Shitjes, Financiare dhe të Dhënat e Marketingut.

CRM BASHKËPUNUESE

Komunikimi i mirë dhe transaksionet midis bizneseve mundësohen përmes CRM-së bashkëpunuese. CRM-ja bashkëpunuese vë në punë sisteme të reja të komunikimit, siç janë çat-et, ueb-et e forumeve, Voice over Internet Protocol (VoIP) dhe Electronic Data Interchange (EDI). Në ANS, ne jemi të specializuar në programin Sugar CRM.