Infrastruktura

Integrimi i programeve te biznesit kerkon nje infrastrukture te qendrueshme dhe fleksibel. Infrastruktura teknike eshte thelbi i kompanise tuaj, dhe sigurimi i tij eshte i rendesise se pare. Per te plotesuar nevojat hardware te klienteve te saj, Intelligent Systems ofron sherbime dhe zhvillime te infrastruktures optimale te korporatave duke sinkronizuar sistemin dhe kerkesat hardware te kompanise.

Duke ndjekur trendet aktuale, ne kemi zhvilluar infrastrukturen tone IT. Kjo infrastrukture duke perfshire ofrimin e sherbimeve cloud, mbetet ne dispozicion te klienteve tane.