Routing

Zgjidhje që ofrojnë shërbime dhe komunikime të qëndrueshme të rrjetit për Biznesin e Vogël, Rrjetet e Ndërmarrjeve dhe Ofruesit e Shërbimeve. Virtualizimi i Rrjetit, Dega Inteligjente, WAN Inteligjent dhe Rrjetet Edge për Ofruesit e Shërbimeve, janë zgjidhje routing që ne u ofrojmë klientëve tanë.

Switching

Zgjidhjet që ofrojnë ofrojnë lidhje shumë të sigurt, të besueshme dhe transparente për Rrjetet e Ndërmarrjeve dhe Qendrat e të Dhënave. Virtualizimi i Rrjetit, Rrjeti i Kampusit dhe Rrjeti i Datacenter, jane zgjidhjet switching, që ANS i ofron klientëve.

Wireless

Zgjidhje që shprendajne lidhje wireless me shpejtësi të lartë, të sigurt dhe të besueshme për aplikime brenda dhe jashtë. Lëvizshmëria, Hyrja e Unifikuar, BYOD dhe Kontrolli i Hyrjes, janë zgjidhje wireless që ne u ofrojmë klientëve tanë.

Bashkepunim

Komunikimet e Unifikuara nuk është domosdoshmërisht një produkt i vetëm, por një grup produktesh që siguron një ndërfaqe përdoruesi të qëndrueshme të unifikuar dhe përvojën e përdoruesit në shumë pajisje dhe lloje mediash.