Albania Network Solution ka një kombinim efektiv njerëzish, proçesesh dhe paisjesh për të siguruar që infrastruktura juaj IT të jetë gjithënjë në funksionim. Ne marrim përsipër përgjegjësi të plotë për të siguruar disponueshmëri dhe performancë të infrastrukturës tuaj IT, duke ofruar një rang të gjerë Service Level Agreements të ndryshme të cilat mund të performohen nga Departamenti Shërbime Enterprise.

Marrëveshja Fikse e Shërbimit që ne mund të ofrojmë përfshin:

SLA-1: NORMAL (kërkesa për mirëmbajtje rutinë / asistencë teknike / konsulencë)


SLA-2: 
URGENT (kërkesa për mirëmbajtje urgjente / asistencë teknike / konsulencë)


SLA-3: 
CRITICAL (kërkesa për mirëmbajtje top urgjente/ asistencë teknike / konsulencë)

Për më shumë, ne ofrojmë zgjidhje të specializuara duke alternuar specifikimet personale.


SLA-X: CUSTOMIZED 
(zgjidhje të personalizuara për kërkesa specifike të klientit)

Marrëveshjet tona të suportit dhe mirëmbajtjes përfshijnë, por nuk janë të limituara në:

– Në ambientet tuaja / Suport fiks
– Mirëmbajtje parandaluese
– Monitorim proaktiv
– Menaxhim prodhues dhe furnizues
– SLA monitorim dhe menaxhim
– Opsional stok kontraktual

Avantazhet e Shërbimit tonë Enterprise përfshin:

– Eksperiencë në menaxhime komplekse dhe infrastrukturë IT kritike biznesi
– Aftësi burimi dhe çertifikata
– Mundësi për lëvrim në gjithë territorin shqiptar
– Stabilitet financiar afatgjatë
– Njerëzit dhe praktikat e biznesit më të mira
– Fleksibilitet në gjithë operacionet

Avantazhet e Klientit janë si më poshtë:

– Një pikë e vetme kontakti për kontratën
– Ju lejon të fokusoheni në thelbin e biznesit tuaj
– Disponueshmëri e siguruar e sistemeve IT
– Efektivitet operacional për funksionimet tuaja IT
– Reduktim i riskut
– Reduktim i kostove operacionale
– Mbani zhvillimet e insfrastruktures nën kontroll
– Staf i dedikuar administrativ dhe teknik i çertifikuar nga Ofruesi i Shërbimi

Për më teper informacion mbi suportin & mirëmbajtjen, ju lutem na kontaktoni:

info@networksolution.al