SHËRBIMET QË OFROJMË

NETWORKING

Ne ju ofrojmë manaxhim projekti, implementim, support, mirëmbajtje dhe garanci.

SECURITY

Ne ju ofrojmë instalime dhe mirëmbajtje të kamerave të sigurise dhe të sistemeve alarm për shtëpi dhe biznese.

CALL CENTER

Ne ju ofrojmë infrastrukturë, menaxhim, support, mirmbajtje dhe garanci për sistemet tuaja

WEB DESIGN

Ne ju ofrojmë shërbime në web, mobile, e-commerce, domain, hosting, seo dhe mirëmbajtje.

Historiku

Albania Network Solution vazhdon të bashkëpunojë me klientët duke i ndihmuar ata të zgjerojnë dhe zhvillojnë biznesin e tyre. Duke përdorur dhe vlerësuar zgjidhjet teknologjike më të fundit të ofruara nga partnerët ndërkombëtarë. Albania Network Solution po pasuron dhe thjeshton kanalet e komunikimit duke e bërë informacionin të aksesueshëm kudo dhe në çdo kohë në bashkepunim me bashkëpuntoret. Kompania është shumë e sukseshme vitet e fundit në fushën e Telemarketing-ut duke ju ofruar klienteve të kësaj game zjidhjeje në infrastrukturën passive dhe aktive. Pjesë e kësaj kompania është lider në profesionin e tyre ku puna në grup dhe zjidhja profesionale e shërbimeve të kërkuara nga ana Klienteve tanë janë pika kyçe e kompanisë.
0
Specialiste
0
+
Projekte te perfunduara
0
+
Industry Awards

Klientet Tane

Më poshtë janë të shfaqura disa nga klientët dhe shërbimet e fundit të ofruara nga Albania Network Solution.

NA KONTAKTON

Albania Network Solution ofron konsulencë teknike,implementim të zgjidhjeve më të fundit të Teknologjisë së Informacionit dhe suport shërbimesh për kompanitë e vogla të mesme dhe të mëdha.

Konsultohuni me ne!